Haseki Camii ve Külliyesi – İstanbul

Haseki Camii ve Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın gözde hasekisi Hürrem Sultan, tarafından 1538-1539 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye Mimar Sinan’ın ilk eserlerindendir. Haseki Külliyesi cami, medrese, darüşşifa, imaret, medrese, mektep, sebil ve aşevinden meydana gelir. 1539’da tek kubbeli olarak yapılan caminin I. Ahmet zamanında (1612) giriş duvarı kaldırıldı ve iki sütunla bir kubbe daha eklenerek bina genişletildi. Ayrıca son cemaat yeri de yapıldı. Cami, tek minarelidir. Medresenin pencereleri üstünde kalmış olan iki çini pano Topkapı Sarayı müzesinde Türk Çinileri dairesinde sergilenmektedir. Mimar Sinan’ın özgün eseri tek kubbeli camii 1538’de yapılmıştır. Ancak,  1603’de Hasan Bey tarafından ikinci bir kubbe yapılmış ve üç kemerli revak eklenmiştir. İki kubbe arasında yeni bir mihrap yapılmıştır. Depremde hasar gören camii ve külliye tamir edilmiştir. Son cemaat yeri özgün kubbe tarafındadır.\r\n\r\nhaseki-camii-ve-kulliyesi\r\n\r\nKülliyenin en özgün yapısı darüşşifa\r\n\r\nKülliyenin en özgün ve Osmanlı mimari tarihinde eşi olmayan yapısı darüşşifadır. Bu tip bir yapı pek yapılmamıştır. Kapısındaki kitabenin son mısrası, Hadika’ya göre, “Darü’ş-şifa vafi-i nas cihan” dır ve 1550 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminin izlerini üzerinde taşıyan Haseki camii ve külliyesi, İstanbul’a yolunuz düştüğünde gezmeniz gereken önemli bir yapıdır.\r\n\r\nhaseki-camisi\r\n\r\nUlaşım tarifi\r\n\r\nHaseki camii ve külliyesi, İstanbul’un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasında Avratpazarı’nda bulunmaktadır. Yapıya en kolay tramvaya binerek ulaşabilirsiniz. Haseki durağında indikten sonra Haseki Hastanesi yönüne doğru karşıya geçerek Sami Paşa Sokağı veya paralelindeki Özbek Süleyman Efendi Sokağı’ndan geçerek yapıya ulaşabilirsiniz.\r\n\r\n